Ẩm Thực

Công Nghệ

Giáo Dục

Nếu máy bay hạ cánh khẩn cấp dưới nước và chìm dần, hoặc khi đang bơi nhưng bị dòng chảy cuốn ra xa bờ, bạn sẽ làm như nào để sống sót? Câu 1: Khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp dưới nước và chìm dần, bạn làm thế nào để thoát ra an…