Đáp án bài toán diện tích lớp 7

Rate this post

Nhiều bạn tìm ra đáp số đúng, nhưng hầu như không ai tìm được lời giải đúng theo yêu cầu của bài toán tự luận với kiến thức lớp 7.

Đề bài. Bên trong nửa hình tròn đường kính AB = 20 cm, vẽ hai hình vuông CHKD và NKFE sao cho C và E nằm trên nửa đường tròn và CH, KD, KN, EF cùng vuông góc với AB. Tính tổng diện tích hai hình vuông CHKD và NKFE.

Đáp án bài toán diện tích lớp 7

Đáp án: Không mất tính tổng quát giả sử rằng: NE=EF= a ≥ b=CH=HK

Đặt X=OK thì OF= a−X. Nối OC, OE ta sẽ chứng minh OH = a và OF = b

Theo Pitago: EF2+FO2= OE2=OC2=CH2+ HO2 hay a2+(a−x)2= b2+(b+x)2

Suy ra: a2− b2 + (a−x)2− (b+x)2 = 0 hay 2(a+b)(a−b−x)=0 hay x = a−b.

Từ đó OH=a ; OF=b và S(CHKD)+S(NKFE) = b2+ a2 = OC2=OE2= 100 cm2

Đáp án bài toán diện tích lớp 7  - 2

Nhận xét: thể phát biểu tổng quát tính bất biến thành định lý sau:

Định lý TASIC: Với bất kỳ cặp 2 hình vuông CHKD; NKFE ghép nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính AB=2R (như hình vẽ) ta luôn có:

1. Hai bán kính đi qua 2 đỉnh C, E trên đường tròn vuông góc nhau.

2. Tổng diện tích của 2 hình vuông CHKD và NKFE luôn bằng R2.

Trần Phương

You might also like