Phiên bản Microsoft Office còn được cập nhật tới bao giờ?

Rate this post

Phiên bản Microsoft Office còn được cập nhật tới bao giờ?

Microsoft đã công bố vòng đời hỗ trợ của các sản phẩm Office của họ. Nếu bạn băn khoăn không biết phiên bản của mình còn được hỗ trợ không thì đây là cách tìm hiểu. Sau đây hãy tìm hiểu sâu hơn trong bài viết của Followeek.

Hỗ trợ chính so với Hỗ trợ mở rộng

Trước tiên, hãy xem xét sự khác biệt giữa “Hỗ trợ chính” và “Hỗ trợ mở rộng”. Cũng giống như các bản phát hành Windows, mọi phiên bản Office đều nhận được “Hỗ trợ chính” trong vài năm khi nó được phát hành lần đầu tiên. Microsoft sẽ tiếp tục cập nhật phiên bản Office đó với các tính năng mới.

Vài năm sau đó, nó được đưa vào giai đoạn “Hỗ trợ mở rộng”. Microsoft sẽ ngừng bổ sung các tính năng mới nhưng sẽ tiếp tục phát hành các bản cập nhật bảo mật trong suốt thời gian Hỗ trợ mở rộng.

Các tổ chức cũng có thể mua Bản cập nhật bảo mật mở rộng sau khoảng thời gian này, giống như họ có thể làm với Windows 7.

Miễn là phiên bản Microsoft Office của bạn ít nhất vẫn nhận được hỗ trợ mở rộng, thì phiên bản đó vẫn nhận được các bản cập nhật bảo mật.

Microsoft sẽ hỗ trợ phiên bản Office trong bao lâu?

Các phiên bản Office này vẫn đang được cập nhật bảo mật kể từ tháng 11 năm 2020:

  • Office 365, có sẵn thông qua đăng ký Microsoft 365, luôn được cập nhật phần mềm mới nhất.
  • Office 2019 cho cả Windows và Mac sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật cho đến khi Ngày 14 tháng 10 năm 2025. Ngày kết thúc hỗ trợ chính là ngày 10 tháng 10 năm 2023, trong khi ngày kết thúc hỗ trợ mở rộng là ngày 14 tháng 10 năm 2025. (Nguồn)
  • Office 2016 cho Windows sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật cho đến khi Ngày 14 tháng 10 năm 2025. Ngày kết thúc hỗ trợ chính là ngày 13 tháng 10 năm 2020, trong khi ngày kết thúc hỗ trợ mở rộng là ngày 14 tháng 10 năm 2025. (Nguồn)
  • Office 2013 cho Windows sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật cho đến khi Ngày 11 tháng 4 năm 2023—Mà bạn đã cài đặt Gói Dịch vụ 1. Thời gian hỗ trợ chính kết thúc vào ngày 10 tháng 4 năm 2018, trong khi ngày kết thúc hỗ trợ kéo dài là ngày 11 tháng 4 năm 2023. (Nguồn)

Các ứng dụng Office thường được cập nhật tự động. Dưới đây là cách đảm bảo cập nhật tự động được bật trong Office.

Các phiên bản sau của Office không còn được hỗ trợ kể từ tháng 11 năm 2020:

  • Office 2016 dành cho Mac đã nhận được bản cập nhật bảo mật cho đến ngày 13 tháng 10 năm 2020. Hỗ trợ chính thức kết thúc vào ngày đó. Không giống như Office 2016 cho Windows, nó không nhận được hỗ trợ mở rộng. (Nguồn)
  • Office 2011 cho Mac không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật. Microsoft đã ngừng hỗ trợ nó vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. (Nguồn)
  • Office 2010 dành cho Windows chỉ nhận được các bản cập nhật bảo mật cho đến ngày 13 tháng 10 năm 2020. Thời gian hỗ trợ chính kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2015, trong khi ngày kết thúc hỗ trợ mở rộng là ngày 13 tháng 10 năm 2020. (Nguồn)
  • Office 2007, Office 2003, Office XP, Office 2000, Office 97, Office 95, và các phiên bản Microsoft Office cũ hơn không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật. Ví dụ: Office 2007 đã hết thời gian hỗ trợ kéo dài vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. (Nguồn)

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

You might also like