Tìm điểm bất hợp lý

Rate this post

Thứ hai, 4/1/2021, 19:00 (GMT+7)

Để tìm được điểm bất hợp lý trong mỗi bức tranh, bạn cần tập trung quan sát và vận dụng kiến thức khoa học, đời sống.

Câu 1:

Tìm điểm bất hợp lý

>>Đáp án

Câu 2:

Tìm điểm bất hợp lý - 2

>>Đáp án

Câu 3:

Tìm điểm bất hợp lý - 4

>>Đáp án

Câu 4:

Tìm điểm bất hợp lý - 6

>>Đáp án

Theo 7 second ridlles

You might also like